Phạm Phương Thảo rớt nước mắt tự nhận mình "bất hiếu", 36 tuổi chưa có được hạnh phúc vẹn tròn để bố mẹ yên lòng

"Tôi luôn mong mình có cuộc sống hạnh phúc hơn vì quan niệm của tôi là khi con cái không hạnh phúc thì mình đau lòng một, bố mẹ đau lòng mười. Mình không hạnh phúc cũng là một sự bất hiếu với bố mẹ", Sao Mai Phạm Phương Thảo trải lòng.
Mới nhất