Pha dứt điểm nguy hiểm đưa bóng vào cạnh lưới của Khaflan Mubarak

Khaflan Mubarak có bóng ở bên phải trong vòng cấm địa, anh quyết định dứt điểm dù góc sút không rộng, bóng đi vào cạnh lưới.