Về trang chủ

Ông Vũ Hoàng Liên cảm động với những lời khuyên của bác Võ Nguyên Giáp

Trong đó, kỷ niệm cảm động và đáng quý nhất là bác Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp đến thăm và ủng hộ. Bác cũng rất sáng suốt, rất ủng hộ nhưng đồng thời có ngay những ý kiến chỉ đạo cho anh em. Một kỉ niệm đáng quý và đầy cảm động.
Dân trí
Đang xem
Ông Vũ Hoàng Liên cảm động với những lời khuyên của bác Võ Nguyên Giáp
01:46

Ông Vũ Hoàng Liên cảm động với những lời khuyên của bác Võ Nguyên Giáp

Mới nhất