video cùng chuyên mục

Ông Trump nói 47 tháng tại vị làm được nhiều hơn 47 năm của Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng trong 47 tháng dẫn dắt nước Mỹ, ông làm được nhiều hơn ông Biden trong sự nghiệp chính trị 47 năm.