video cùng chuyên mục

Ông Trần Bá Dương chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam vào tháng 10/2017

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2017 (Nguồn: VTV)