Ông Thế cho rằng, chính quyền đành bất lực trước sự việc đã kéo dài hơn 10 năm.

Ông Thế cho rằng, chính quyền đành bất lực trước sự việc đã kéo dài hơn 10 năm. (đọc thêm)