Ông Quách Thanh Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Chí Đạo bày tỏ niềm vui khi cây cầu được sửa chữa.

Ông Quách Thanh Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Chí Đạo bày tỏ niềm vui khi cây cầu được sửa chữa. (đọc thêm)