Ông Phan Thế Trung - Bí thư xã cho rẳng: "Chính quyền và nhân dân rất bức xúc về vấn đề này".

Ông Phan Thế Trung - Bí thư xã cho rẳng: "Chính quyền và nhân dân rất bức xúc về vấn đề này".