Ông Nguyễn Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH), nói về ý việc thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH), nói về ý việc thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở.