Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi về nhãn hiệu Bún bò Huế

Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi về nhãn hiệu Bún bò Huế
Mới nhất