Ổ trứng khủng long 130 triệu năm còn nguyên vẹn mới được phát hiện

Một ổ trứng khủng long hóa thạch gồm 30 quả với kích thước khổng lồ, còn nguyên vẹn, ước tính chừng 130 triệu năm, vừa được phát hiện nằm phía dưới công trường xây dựng ở Trung Quốc.
Mới nhất