Ô tô cuốn 4 xe máy xuống gầm

Hiện trường ô tô cuốn 4 xe máy xuống gầm