Ở nơi người dân đang phải giành lại thành phố từ... bầy khỉ

Khách du lịch vốn là những người hay cho bầy khỉ ăn, nhưng kể từ khi họ không xuất hiện, người dân bản địa phải đương đầu với bầy khỉ đói bất ngờ trở nên hung hăng. (đọc thêm)