Nuôi cá rô phi khủng, Tết bắt lên bán giá gần 500 ngàn/con

Tết này, mỗi con cá rô phi anh Chiến nuôi đều có trọng lượng khủng, bán giá hàng trăm ngàn đồng. (đọc thêm)