Nữ sinh có nguy cơ nghỉ học vì bố mất, mẹ bị bệnh tim

Nữ sinh nghèo có nguy cơ dang dở đường đến trường (đọc thêm)