“Nữ quái” mặc đồ ngủ cướp 5 ngân hàng trong... 90 phút

Cướp ngân hàng là một hành động nguy hiểm và không dễ gì thực hiện, tuy nhiên một “nữ quái” người Mỹ đã thực hiện đến 6 vụ cướp ngân hàng chỉ trong vòng ít ngày, đáng chú ý trong đó có 5 vụ cướp ngân hàng được thực hiện chỉ trong 90 phút.
Mới nhất