NSƯT Thanh Quý nghẹn ngào nhớ lần đóng con gái của NSƯT Bùi Cường

NSƯT Thanh Quý nghẹn ngào nhớ lần đóng con gái của NSƯT Bùi Cường (đọc thêm)