Nông dân Trung Quốc dốc sạch tiền tiết kiệm chế tạo máy bay giống Airbus A320

Một nông dân ở Trung Quốc đã mang toàn bộ khoản tiết kiệm hơn 120.000 USD để chế tạo máy bay mô hình giống hệt máy bay A320 của hãng Airbus, ngoại trừ một điểm là mô hình này không thể cất cánh. (Video: Pear)
Mới nhất