Nông dân cấy đêm tránh nắng

Để tránh nắng, người nông dân đã chuyển thời gian cấy lúa sang ban đêm, tuy nhiên, lúa sẽ khó thẳng hàng và khối lương công việc khó đạt được như ban ngày. (đọc thêm)