Nỗi thống khổ của gia đình "chị Dậu" nơi vùng biên giới

Căn nhà rách nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào, tài sản quý giá nhất là chiếc kiềng 3 chân để làm chỗ nấu ăn. 5 phận người đã và đang trải qua những ngày tháng cực cùng của khó khăn và bệnh tật.
Mới nhất