Nơi người dân sống trên chục nghìn tấn kim cương nhưng không bán lấy tiền

Ước tính, vùng đất này chứa hơn 72.000 tấn đá lẫn kim cương nhờ hiện tượng thú vị xảy ra từ 15 triệu năm trước.
Mới nhất