Về trang chủ

Niềm vui của bệnh nhân Huế mang “trái tim” Hà Nội

Bệnh nhân Huế mang “trái tim” Hà Nội đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình cao thượng đã hiến tặng tim của người con đã mất cho mình.
Dân trí
Đang xem
Niềm vui của bệnh nhân Huế mang “trái tim” Hà Nội
04:47

Niềm vui của bệnh nhân Huế mang “trái tim” Hà Nội

Mới nhất