Những tai nạn "khó đỡ" từ những lí do bất ngờ nhất...

Tham gia giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà nguyên nhân nhiều khi không thể tưởng tượng nổi, dù với người lái xe cực kì cẩn thận, luôn nói không với phóng nhanh vượt ẩu...
Mới nhất