video cùng chuyên mục

Những người lính blouse trắng vững bám Trường Sa

Hơn 30 năm qua, Bệnh viện Quân y 175 đã đồng hành với y tế biển đảo đặc biệt là quần đảo Trường Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.