Những hình ảnh tại chương trình nghệ thuật Đường Trường Sơn - Đường Hòa bình”.

Những hình ảnh tại chương trình nghệ thuật Đường Trường Sơn - Đường Hòa bình”. (đọc thêm)