Về trang chủ

Những dịch vụ "hốt bạc" ở thành phố biển ế ẩm giữa mùa du lịch

Nhiều dịch vụ trước đây tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vốn "hốt bạc" thì nay đang trải qua những ngày ế ẩm khi mà mùa du lịch đã khởi động đươc gần một tháng nay.
Dân trí
Đang xem
Những dịch vụ "hốt bạc" ở thành phố biển ế ẩm giữa mùa du lịch
01:39

Những dịch vụ "hốt bạc" ở thành phố biển ế ẩm giữa mùa du lịch

Mới nhất