Những chiếc kẹo đường đẹp như tượng thủy tinh đến mức… “không nỡ ăn”

Những chiếc kẹo đường tuyệt đẹp này khiến bạn “không nỡ ăn”, đó là hiện thân của một môn nghệ thuật thủ công truyền thống đã được hình thành từ hơn 1.000 năm trước tại Nhật Bản. (đọc thêm)