Những cánh rừng bị tàn phá tan hoang

Tình trạng rừng bị tàn phá đang diễn ra tại khu vực thôn Qủe, xã Xuân Lộc, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa), những cây gỗ lớn đã bị lâm tặc chặt hạ để lại những khoảng rừng tan hoang. Bên cạnh đó, nhiều diện tích rừng đã bị khai thác trắng để trồng keo.
Mới nhất