Nhìn qua tưởng tép sông, ai ngờ hàng hiếm giá tiền triệu một con

Thú chơi tép cảnh đang được rất nhiều người quan tâm. Nhìn qua thì giống các loại tép sông vẫn thường ăn, nhưng có những loại tép cảnh có giá lên tới cả triệu đồng/con. (đọc thêm)