video cùng chuyên mục

Nhím đơn độc nhưng vẫn đánh bại bầy sư tử lực lưỡng

Vói kinh nghiệm cùng lưng chi chít gai nhọn, một mình nhím vẫn đủ sức "chiến đấu" và đánh bại bầy sư tử chênh lệch hơn hẳn về số lượng.