Nhiều du khách đến xem cặp rắn hổ mây "khủng" bắt ở núi Cấm

Nhiều du khách đến xem cặp rắn hổ mây "khủng" bắt ở núi Cấm (đọc thêm)