video cùng chuyên mục

Nhiều chủ thuyền du lịch ở Cần Thơ sống lay lắt do dịch Covid-19

Ngoài mất đi thu nhập do thuyền nhiều tháng nằm bờ, tài sản hư hao, xuống cấp, các tiểu thương ở bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) còn khốn đốn khi xoay xở tiền lãi vay đóng thuyền.