Nhiều bạn trẻ Phú Quốc vượt nước lũ phát cơm tận tay cho người dân

Nhiều bạn trẻ Phú Quốc vượt nước lũ phát cơm tận tay cho người dân (đọc thêm)