Nhiệt độ hạ sâu -8 độ C, hàng nghìn người vẫn mặc bikini lao người xuống tắm nước lạnh

Bất chấp nhiệt độ hạ sâu xuống -8 độ C, hàng nghìn người vẫn mặc trang phục đồ tắm, lao người xuống biển tắm nước lạnh.
Mới nhất