Nhân viên sở thú Trung Quốc bị hổ nuôi từ nhỏ vồ chết

Một nhân viên sở thú ở Trung Quốc đã bị chính chú hổ ông nuôi nấng từ nhỏ đột ngột tấn công và khiến ông tử vong tại chỗ. (Video: Dailymail) (đọc thêm)