video cùng chuyên mục

Nhà máy xử lý nước thải KCN Gián Khẩu "hành" dân đến bao giờ?

Nhà máy xử lý nước thải KCN Gián Khẩu "hành" dân đến bao giờ?