Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Điện tử Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng NTĐV phát biểu tại buổi giao lưu

Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Điện tử Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng NTĐV phát biểu tại buổi giao lưu (đọc thêm)