Nguyên một chú hổ to đùng là thế nhưng vào café cũng nghe lời như ai.

Một video concept chiều café bên “chú mèo con bé nhỏ” (đọc thêm)