Người thứ 2 trúng Vietlott dám công khai danh tính, hình ảnh

Người thứ 2 trúng Vietlott dám công khai danh tính, hình ảnh (đọc thêm)