Người Thái ở Sơn La ăn cá sống nhảy tanh tách

Người Thái ở Sơn La ăn cá sống nhảy tanh tách. Nguồn: Youtube
Mới nhất