Người phụ nữ vất vả mất nhiều thời gian để lùi xe ở khoảng không rộng khiến nhiều người ngao ngán

Người phụ nữ vất vả mất nhiều thời gian để lùi xe ở khoảng không rộng khiến nhiều người ngao ngán (đọc thêm)