Người phụ nữ làm đám cưới với... tấm chăn vì không tìm được ai chung thủy hơn

Người phụ nữ làm đám cưới với... tấm chăn vì không tìm được ai chung thủy hơn (đọc thêm)