Người phụ nữ đi xe máy thản nhiên dừng đèn đỏ ở làn đường ngược chiều gây cản trở giao thông

Người phụ nữ đi xe máy thản nhiên dừng đèn đỏ ở làn đường ngược chiều gây cản trở giao thông (đọc thêm)