Người Nhật sáng chế robot "vịt", tạo cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp lúa nước

Robot "vịt" của người Nhật tạo cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp lúa nước. (đọc thêm)