Người mẹ nghèo mù 2 mắt bất lực để con phải nghỉ học

Mẹ con chị Vân khóc nghẹn khi kể về hoàn cảnh của mình (đọc thêm)