Người lao động vui mừng trở lại với công việc hàng ngày sau cách ly xã hội

Sau chuỗi ngày dài cách ly xã hội vì dịch Covid-19, nhiều người lao động đã trở lại với công việc hàng ngày của mình. Ai cũng vui mừng và sớm mong hết dịch để ổn định cuộc sống.
Mới nhất