Người làm than tính kế mưu sinh trước “lệnh khai tử” ở Hà Nội

Trước lộ trình cấm dùng bếp than tổ ong, nhiều hộ kinh doanh mặt hàng này đã bán tháo thiết bị, ngừng nhập than và tính kế chuyển đổi nghề nghiệp… (đọc thêm)