Người giúp việc hành hạ cụ bà hơn 90 tuổi

Người giúp việc hành hạ cụ bà hơn 90 tuổi ở Sóc Trăng.