Người dùng kêu “trời” vì mua nhầm nguyên liệu nấu chè loại 3 mà giá loại 1

Người dùng kêu “trời” vì mua nhầm nguyên liệu nấu chè loại 3 mà giá loại 1 (đọc thêm)