Người dân, trưởng thôn, và Bí thư xã Mỵ Hòa nói về cây cầu xuống cấp nguy hiểm

Người dân, trưởng thôn, và Bí thư xã Mỵ Hòa nói về cây cầu xuống cấp nguy hiểm (đọc thêm)